کارگاه های کتابآوا

برگزاری کارگاه کسب درآمد دلاری از اینترنت توسط دکتر حمیدرضا عظیمی

مخاطبان:
دانشجویان
افراد جویای کار
افراد خلّاق
زنان خانه دار

سرفصل ها:
معرفی سایتهای ایرانی جهت کار آنلاین
معرفی سایتهای خارجی جهت کار آنلاین و درآمد دلاری
شیوه‌های افزایش درآمد در سایتهای ایرانی و خارجی
نوآوریهای آنلاین برای کسب درآمد
معرفی ابزارهای شبکه اجتماعی برای کسب درآمد آنلاین

پیش نیاز: آشنایی با اینترنت در حد کاربر عادی؛ آشنایی به زبان انگلیسی در حد متوسط

برگزاری کارگاه مدیریت مالی خانواده در موسسه کتابآوا

در این کارگاه به عناوین زیر پرداخته می شود :
کلیات حسابداری
1- تعریف حسابداری و مدیریت مالی
2- تببین مفاهیم اصلی حسابداری شامل دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد، هزینه
3- آشنایی با صورت های مالی شامل ترازنامه و صورت سود(زیان)


کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در زندگی شخصی
1- ارائه ترازنامه و صورت سود(زیان) در زندگی شخصی
2- هوش مالی و اجزای آن
3- تکنیک های مدیریت هزینه در زندگی
4- فرصت های سرمایه گذاری در ایران

این دوره توسط جناب آقای دکتر حامد خانمحمدی برگزار می گردد.