مقاله

فایل صوتی مقاله تولید و خدمات ناب

نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

تولید ناب با نام تولید تویوتا در دنیا شناخته میشود به مفهوم تولید وارائه خدمات بیشتر با حذف منابع کمتر است بطوری که به مشتریان چیزی عرضه شود که مورد درخواست ونیاز آنها باشد.

فایل صوتی مقاله تئوری عمومی سیستم

نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

در این مقاله به تعریف مفهوم سیستم ویژگیهای سیستم وانواع سیستمها وتفکر سیستمی واستفاده از ان در هدایت سازمانها میپردازیم .

 

فایل صوتی مقاله اعتراض مشتری

نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

هر سازمان می باید فرایندهایی را برای سازمان وپرسنل مرتبط با مشتریان خود تعریف کند تا به طور منطقی نسبت به پاسخگویی ورسیدگی به اعتراضات مشتریان خود اقدام نماید .

فایل صوتی مقاله مدیریت ارتباط

نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

در این مقاله به تعاریف مختلف مدیریت ارتباط با مشتری برای به دست اوردن اطلاعات کلیدی هر مشتری با هدف پاسخگویی سریع به ارزش های مشتری وایجاد وفاداری او به سازمان می پردازد.

 

 

 

فایل صوتی مقاله مدل تعالی سازمانی

 نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

 با توجه به شدت رقابت شرکتها در سطح بین المللی کلیه سازمانها وکشورها در حال طراحی وتوسعه مدلهایی جهت کسب برتری وسرامدی در سازمانهای خود هستند در همین راستا مدلهای تعالی معیارها زیر معیارها ونکات راهنمایی رابرای سازمانها تعیین می کنند تا بتوانند پیشرفت وعملکرد خود را در زمینه سرامدی سازمانی اندازه گیری نموده ونقاط ضعف خود را با الگو برداری

از مدل تعالی وهمچنین سایر سازمانهای موفق بهبود دهند.

 

فایل صوتی مقاله مدیریت استراتژی

نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

 استراتژی ومدیریت آن یکی از ابزارهای مهم در کنترل ومدیریت سازمانها بوده وبه مدیران کمک می کند که منابع ارزشمند

سازمان خود را به نحوه موثری در جهت اهداف کلان وچشم انداز سازمان بکارگیرند.

فایل صوتی مقاله روش ارزیابی مدلهای تعالی منطق

نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

 اکثر سازمانها هنگامی که حرکت در مسیر تعالی را شروع می کنند با استفاده از رهیافت ها وروشهای ارزیابی ساده تری مانند پرسشنامه ویا کارگاه نسبت به ارزیابی سازمان خود اقدام می نمایند ولی باید از روشهای EFQM که روشی سریع تر ودقیق تر برای ارزیابی جهت براورد امتیاز سازمان بوده ونقاط قوت وزمینه های قابل بهبود را در پیش روی سازمان قرارمی دهداستفاده کرد

 

 

 

فایل صوتی مقاله کلید طلایی رضایت مشتری

نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در تداوم کسب وکار هر بنگاه اقتصادی سعی شد در این مقاله براساس یک مدل ساده اقدام به اندازه گیری رضایت مشتریان در جهت اطمینان از حرکت صحیح سازمان به سوی موفقیت گام برداشت 

 

 

 

فایل صوتی مقاله اصول مدیریت کیفیت

نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

این اصول که مبنای استاندارد مدیریت کیفیت در کمیته 176 ایزو میباشد مبنایی است که میتواند توسط مدیران ارشد بعنوان چارچوبی برای هدایت سازمان های خود در راستای بهبود عملکرد بکار گرفته شود.

فایل صوتی مقاله مدیریت فروشگاه

نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

در این مقاله سعی گردیده است به زبان ساده به فروشندگان این توانایی را بدهد تا بتوانند مشتریان بالقوه را به بالفعل تبدیل نموده ومیزان فروش خود به هر مشتری را افزایش داده ونهایتا مشتریان پیرامون خود را به مشتریان وفادار تبدیل نمایند

 

 

 

 

 

 فایل صوتی مقاله 10 اصطلاح کلیدی مدیریت

نویسنده : سید حمیدرضا عظیمی

گوینده : سید حمیدرضا عظیمی