فروشگاه

نشر پیکان

پل هرینگتون

ترجمه: ارمغان جزایری

 

قیمت: 50000 ريال

نشر پیکان

کتاب سپاس گزاری

راندا برن

ترجمه: مهدی قراچه داغی

 

قیمت: 39000 ريال

 

نشر پیکان

اختصاص هفت دقیقه در روز برای رسیدن به احساس جذابیت و شور جوانی

دکتر گی هنریکس

ترجمه: مهدی قراچه داغی

 

قیمت: 65000 ريال

 

نشر پیکان

 

راندا برن

برگردان: ارمغان جزایری

 

قیمت: 105000 ريال

نشر پیکان

 

کنترل استرس

برایان لوک سی وارد

برگردان: مهدی قراچه داغی

 

قیمت: 160000 ريال

نشر پیکان

روانشناسی محبت بی تناسب

رابین نوروود

برگردان: مهدی قراچه داغی

 

قیمت: 

 

صفحه2 از3