فروشگاه

نشر البرز

 رازی برای رسیدن به موقعیتی شگفت انگیز

نویسنده :جو وایتال

برگردان: توراندخت تمدن (مالکی)

 قیمت: 45000 ريال

نشر البرز

 شما می توانید قلب خود را التیام بخشید

نویسنده :لوییز ال.هی و دیوید کسلر

برگردان: یاسین قاسمی

 قیمت: 100000 ريال

 

نشر البرز

 

نویسنده :جس مک کان

برگردان: مهراوه فیروز
قیمت: 75000 ريال

 

 

نشر پیکان

رموز موفقیت در مدیریت و رهبری

نویسنده :رابرت دیلتز

برگردان:مهدی قراچه داغی

 

قیمت: 70000 ريال

 

 

نشر پیکان

مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول

نویسنده :استفن کاوی

برگردان: مهدی قراچه داغی

قیمت: 85000 ريال

 

 

نشر پیکان

اصول برقراری ارتباط موثر مهارت های پیوندجویی

نویسنده :جان سی.مکسون

برگردان: مهدی قراچه داغی

قیمت: 83000 ريال

 

 

صفحه1 از3