یکشنبه, 27 ارديبهشت 1394 ساعت 12:43

زن ها مردها را از دست میدهند،چرا؟

نشر البرز

 

نویسنده :جس مک کان

برگردان: مهراوه فیروز
قیمت: 75000 ريال

 

 

منتشرشده در فروشگاه
سه شنبه, 22 ارديبهشت 1394 ساعت 10:07

تو همه اندیشه ای

نشر پیکان

داگ هوپر

برگردان:مهدی قراچه داغی

 

قیمت:45000 ريال

منتشرشده در فروشگاه